Studier har visat att 93 % av besökare lägger störst vikt vid utseendet när de bestämmer vad de ska köpa, men utseenden och färger kan uppfattas olika beroende på vart besökaren kommer ifrån.

Vad betyder vissa färger för olika kulturer? Hur påverkar färger och utseendet av en webbplats våra beslut att köpa något? När man som marknadsförare funderar på strategier gentemot olika kulturer, är det en bra idé att först ta reda på mer om hur dessa kulturer uppfattar olika färger. Det finns redan några studier som behandlar precis detta – exempelvis gjordes en undersökning av psykologen Ralph B. Hupka och hans medarbetare. De studerade 661 personer från USA, Tyskland, Ryssland, Polen och Mexiko, för att ta reda på hur dessa förknippade känslor som svartsjuka, rädsla, avundsjuka och ilska med vissa färger. Resultaten visade att folk från alla ovannämnda länder associerade färgen svart med ilska. Samma färg förknippades också med rädsla, medan rött stod för svartsjuka. Resultaten skiljde sig dock åt på några punkter. I Polen associerade man ilska, avundsjuka och svartsjuka med färgen lila, medan tyskarna förknippade de två sistnämnda med färgen gult. Amerikanerna tyckte att grönt, svart och rött symboliserade avundsjuka, medan ryssarna förknippade detta med gul, lila och svart färg.

Det går därmed dra slutsatsen att man alltid bör ta reda på vilka känslor vissa kulturer associerar med specifika färger, innan varumärket börjar utvecklas och produkterna börjar säljas i ett visst land.

Färger och associationer

Forskare har kommit fram till att marknadsföring, konsumentbeteende och färger står i nära relation till varandra, och att ett visst användade av en färg kan öka en produkts synlighet och lönsamhet. Som ett exempel kan du på bilden här nedan se vilka färger som allmänt förknippas med vilka känslor och sinnesstämningar. Detta är något som du till exempel direkt kan börja tillämpa på din hemsida.

types_of_colors

Utöver information om vilka färger som associeras med vilka känslor, kan du här nedan se vilka färger som generellt rekommenderas för vissa områden inom marknadsföring och affärsverksamhet.

color_pallette

Intressant statistik och data

  • 85 % av shoppare anger färg som deras främsta incitament att köpa en viss produkt.
  • Färg ökar igenkänningen av ett varumärke med 80 %, och igenkänning är i sin tur direkt länkat till konsumentförtroende.
  • 42 % av de som shoppar online baserar sitt generella intryck av en webbplats enbart på dess design.
  • 52 % angav att de inte återvänder till en speficik webbsida om dess utseende och estetik inte tilltalar dem.
  • 64 % av de som shoppar online struntar i att handla om webbplatsen är för långsam.
  • Amazon.com har dragit slutsatsen att för varje extra 100 millisekunder det dröjer att ladda sidan, minskar försäljningen med 1 %.
  • För 52 % av konsumenter är det mer sannolikt att de går in i en viss butik om det finns en rea-skylt i skyltfönstret.
  • 60 % är mer benägna att köpa något som förknippas med ordet “garanterat”.

Källor: dirjournal.com, colormatters.com, The psychology of color in marketing – June Campbell.

Kommentera eller dela artikeln: