Använder du rätt färger?

Studier har visat att 93 % av besökare lägger störst vikt vid utseendet när de bestämmer vad de ska köpa, men utseenden och färger kan uppfattas olika beroende på vart besökaren kommer ifrån.