Under 2017 kommer Google förnya den nu 15 år gamla designen i AdWords. Förändringar kommer att prövas och utvärderas stegvis och vara fullt införda under slutet av året.

När AdWords skapades hade utvecklingen av sökannonsering precis påbörjats. Idag kan annonsering ske på både sök- som displaynätverket och det går även att välja om man vill rikta annonserna mot stationära eller mobila enheter. Vidare går det att annonsera i videoformat och på Google shopping. Denna bredd medför ett behov av en omfattande och lättnavigerad plattform som underlättar optimerings-arbetet.

Förändringar

Det som främst kommer att ändras är hur data listas. Information om exakt hur det nya gränssnittet kommer se ut är än så länge begränsad, men fokus kommer ligga på att förenkla och förtydliga översikten. Exempelvis kommer ett fält med fyra huvuddata vara placerat på såväl kampanjnivå, annonsgruppsnivå och annonsnivå. Även vissa data som nu är listade under fliken inställningar, kommer att lyftas fram mer. Under 2016 har även så kallade expanded text ads, eller utökade textannonser införts i AdWords. Det utökade formatet ger sammanlagt nästan 50% extra utrymme för annonsering. I tidigare format fanns en rubrikrad för max 25 tecken, medan det utökade formatet har två rubrikrader som vardera rymmer 30 tecken.

Vidare har det utökade formatet ett beskrivningsfält som rymmer 80 tecken, istället för två rader med plats för 35 tecken vardera. En visnings-URL genereras automatiskt där du har möjlighet att addera ord i två kompletterande fält. Per automatik genereras annonser i format som passar både stationära och mobila enheter. Från och med 31 januari 2017 kommer standardannonsering i AdWords ersättas helt av utökade annonser. Detta innebär att annonser i det äldre formatet inte längre kan skapas eller redigeras, men de kan fortsätta att visas.

Cross device

Google används på olika slags enheter och omkring 90% som går in på en hemsida via en enhet, avslutar sedan affären, eller målet på en annan enhet. Som annonsör är det bra att ha detta ”cross device” beteende i åtanke när du bygger annonser och hemsida.

Uppdatera annonserna till det utökade formatet

Att uppdatera textannonser till det nya, utökade formatet är att rekommendera. I och med att detta format rymmer fler tecken, får du som annonsör ökad kontroll över vad annonsen ska förmedla, vilket optimerar för en högre andel kvalificerade klick. Eftersom annonsen tar större utrymme, framhävs den också bättre bland sökresultaten. Mer utrymme ger också möjlighet att tydligare indikera vad användaren kan förvänta sig av annonsens landningssida. Med annonstexten vill du framhålla din verksamhets fördelar och att du har det som någon söker. Tänk därför på att alltid göra relevanta annonser som speglar sökterm som landningssida så optimerar du för en positiv upplevelse för den som klickar på annonsen. De två extra fälten för visnings-URL:en bör också fyllas i med ord som matchar sökord och landningssida för att ytterligare betona att du har vad användaren söker. Tänk gärna igenom annonsernas helhet när du omarbetar dem från standardformat till det utökade istället för att bara lägga till ytterligare en rubrikrad i befintliga annonser.

Inkludera en relevant call to action

En call to action är en uppmaning till kunden att interagera med din verksamhet, till exempel ”Köp nu!”, ”Kontakta en kvalificerad AdWords byrå!”, ”Begär offert här!”, ”Registrera dig och få rabatt!”. Att framhäva i annonstexten att du har vad en potentiell kund söker är effektivt för att
dra relevant trafik. En övertygande call to action fungerar väl både på mobila och stationära enheter.

Mycket spännande är alltså på gång inom AdWords under 2017. Håll dig uppdaterad om hur du kan underlätta ditt optimerings-arbete i programmet och få mer relevant trafik.

Kommentera eller dela artikeln: