google-algoritm-uppdateringar

Google Algoritm Uppdateringar

Varje år ändras Google Algoritm mer än 500 gånger. De flesta av dessa är mindre förändringar, men några gånger per år är ändringarna större och har mer genomslagskraft. Här nedan är en summering av de största och viktigaste uppdateringarna.

google-algoritm-uppdateringar

New Panda update

Last week Google announced that new Panda update would be launched.

The update started rolling out earlier last week, and it is expected that everything will be finished by sometime this week.