Ett relativt nytt verktyg i Google Analytics är innehållsexperiment. Med detta kan du A/B-testa dina webbsidor direkt i Google Analytics.


A/B-tester använder två eller flera varianter av samma webbsida för att testa vilken som generar bäst resultat och flest konverteringar. Med innehållsexperiment kan du testa upp till fem versioner av din landningssida för att se vilken som fungerar bäst. Visst låter det bra?

Några viktiga egenskaper hos innehållsexperiment är:

  • Endast sidans originalscript behövs för att köra tester. Den vanliga trackingkoden kommer användas för att mäta målsättningar och variationer.
  • Vilket avancerat segment som helst kan användas för tester i Google Analytics.
  • Förbättrade Analytics för dina testsidor, så att du kan fatta bättre och mer informerade beslut.
  • Tester stängs av automatiskt efter tre månader, för att förhindra att tester körs när det inte finns någon chans att utse en “vinnare”.
  • “Dynamic Traffic Allocation”-funktionen: trafik kommer styras bort från lågpresterande varianter och istället bli skickade mot högpresterande motsvarigheter. Denna funktion infördes för att förhindra negativa effekter orsakade av sämre varianter

Så här gör du:

1: Skapa ett nytt experiment

I Google Analytics, gå till “Innehåll” och välj underrubriken “Experiment”. Du tas då vidare till en sida som listar alla dina experiement. Klicka på “Skapa experiment”. Du möts då av följande sida (här i den engelska versionen):
skapa-nytt-ab-test-steg-1

Här kan du infoga maximalt fem varianter av testsidan. För att försäkra dig om att länkarna är korrekta, visas miniatyrer av dessa sidor. När detta är klart, klicka på “nästa”.

Steg 2: Ställ in experimentalternativ

Det finns två typer av alternativ som du måste ställa in:
skapa-nytt-ab-test-steg-2
För det första måste du sätta upp mål. Det finns en rullgardinsmeny där du kan välja din typ av mål. Om du inte hittar något som passar kan du även skapa ett nytt. Detta steg är viktigt eftersom det utan mål blir svårare att få reda på vilken version av din webbsida som fungerar bäst.

För det andra behöver du välja hur många besökare som ska ingå i experimentet – du kan välja mellan 100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 10 %, 5 % eller 1 %. Vi rekommenderar att du inte väljer 100 % av dina besökare, speciellt om experimentet är av det mer drastiska slaget. Detta för att undvika en negativ effekt på dina konverteringar. Detta beror även på hur mycket trafik du har. Har du mindre trafik rekommenderar vi en högre % och tvärtom. Kom även ihåg att du får snabbare resultat ju högre procent av trafiken som du testar.

Klicka på “nästa” för att komma till nästa steg.

Steg 3: Lägg till och verifiera koden för experimentet

Som vi nämnde i början av inlägget behöver du endast använda en kod för dina testsidor. I det här steget är det dags att bestämma dig för om du ska ta en kod och implementera själv, eller låta din webmaster sköta det.
skapa nytt ab-test steg-2

När koden väl är implementerad kan du köra ett test för att verifiera att allting fungerar som det ska. Om koden inte implementerats eller fungerar korrekt, visas följande meddelande:

skapa nytt ab-test steg 3

Du kan också välja att hoppa över valideringen och fortsätta direkt. Vi rekommenderar dock att du inom kort ser efter om något är fel, för att försäkra dig om att experimentet fungerar 100 % som det ska.

Steg 4: Granska ditt experiment

skapa nytt ab-test steg 4

Det här är den sista sidan – där du kan granska alla alternativ du har valt för ditt experiment. Om allt ser bra ut kan du antingen välja att sätta igång direkt, eller spara experimentet och köra det senare.

Du kan välja avancerad segmentering, att stoppa experimentet, att förnya det, att stänga av en variant, eller att se konverteringsgraden. Konverteringsfliken ger dig möjlighet att se dina testresultat på flera olika sätt.

En sida med en vinnande variant ser ut ungefär så här:
skapa-nytt-ab-test-resultat
Här kan du se att “Road Runner” (lila linje) blev den vinnande sidan. Dess konverteringsgrad höjdes med 28.5 % i jämförelse med originalversionen.

Google Analytics verktyg för a/b-tester är trevlig uppdatering som framför allt gör det enklare att komma igång snabbt istället för att behöva använda Google Website Optimizer som är Googles tidigare verktyg. Dock finns det fortfarande mycket utrymme för förbättring, framförallt för mer avancerade testare.

Saker som kan bli bättre:

  • Multivariata tester
  • E-handelstransaktioner som mål
  • Att ta bort gränsen på 5 varianter per test
  • Att ta bort gränsen på 12 tester per profil
  • Valmöjlighet att använda standardkoden för all tracking.

Andra bra verktyg:

Kommentera eller dela artikeln: